Prinsipp og konseptarbeid

Raske prinsippskisser

I anbudsrunder eller prosesser med nye leietakere osv., har flere behov for raske prinsippskisser. Ofte kun en plantegning med oppgitte arealer, men også mer detaljerte 3D-modeller. Man skal presentere et best mulig forslag for sin kunde, på kortest mulig tid. 
Prosjektene varierer i størrelse og kan for eksempel omfatte oppføring av nytt lagerbygg, ombygging av kontorlokaler eller endret bruk av arealer i næringsbygg.

I Buildable har vi bred kompetansen og de verktøyene som skal til, for å bistå slike prosesser på en effektiv måte.

Omfanget og detaljgraden varierer mye. Vi tar derfor timesbetalt ved slike prosjekter. På den måten har du som kunde kontroll og kan styre detaljnivået fortløpende.

Grunnlaget vi mottar kan også være svært redusert, så vi har ofte et tett samarbeid med med deg i prosessen.

Har du noen spørsmål, er det bare å ta via vårt kontaktsjema eller på telefonnummeret nedenfor.Vi ser frem til å bistå deg!