Ønsker du å spare tid, kan du kjøpe rettighet til en av våre arkitekttegnede modeller. Rettigheten gjelder 1 modell pr. eiendom. Eiendommen registreres ved kjøp av modellen. Ved ønske om flere modeller pr. eiendom, kan vi kontakes for en bedre pris.

Vi er også behjelpelige, om det ønskes tilpasninger og vi kan bistå med utarbeidelse av komplette byggemeldingstenginger.

Collection: Products