Påbygg

Et godt tilpasset påbygg

Hvis du har ambisjoner om å legge til et nytt påbygg til ditt eksisterende hjem, kan Buildable AS bistå for å gjøre drømmen din til virkelighet. Vi spesialiserer oss på utarbeidelse av nødvendige byggemeldingstegninger, ved endring av eksisterende boligbebyggelse. I prosessen sikrer vi at alle gjeldende planer og forskrifter følges og at tegninger er klare for byggesøknad.


Hva er et påbygg?

Påbygg refererer til en vertikal utvidelse av en bolig, som innebærer å bygge oppover i stedet for utover. Dette realiseres ved å legge til en ny etasje eller ved å heve det eksisterende taket. Omfanget av utvidelsen kan variere, inkludert hele eller deler av boligens takflate, og avhenger av eksisterende konstruksjon. I noen tilfeller gir boligens design mulighet for både en- og to-etasjers påbygg.

For eksempel, dersom man ønsker å heve taket fra saltak til en flatere takform, kategoriseres dette også som et påbygg. Alternativt kan man velge å heve taket mens man fortsatt beholder en viss helning, eller man kan løfte hele taket for å oppnå full takhøyde på eksisterende loft. Slike takhevinger kan utføres både delvis på boligens takflate eller som en helhetlig løsning for hele taket.

Påbygg gir boligeiere muligheten til å utvide sin boflate og tilpasse boligen til endrede behov og ønsker. Utførelsen av et påbygg krever nøye planlegging og hensyn til strukturell integritet for å sikre en vellykket integrering med den eksisterende boligen. 

 

Buildable - Påbygg til enebolig

Kontakt Oss

Hvis du planlegger et påbygg til din eksisterende bolig og trenger en profesjonell arkitekt, er Buildable AS her for å hjelpe deg. Ta kontakt via vårt kontaktskjema

Vi ser frem til å samarbeide med deg for å skape et godt tilpasset påbygg.