Søknadstegninger

Vi bistår deg gjerne med utarbeidelse av nødvendige byggemeldingstegningerVed de aller fleste byggeprosjekter kreves det fagmessig utførte søknadstegninger og et foretak som erklærer ansvar for disse. Byggemeldingstegninger, byggesakstegninger og søknadstegninger, er ulike navn på samme type tegninger. Tegningene inneholder informasjon som er nødvendig for at kommunen skal kunne gjøre en korrekt vurdering av tiltaket.
 

Noe av det man kan trenge søknadstegninger til, er garasjer, tilbygg, påbygg, fasadeendring, bruksendring, etablering av størremurer osv. Nedenfor kan du leser mer om hva de ulike tegningene i et sett med byggemeldingstegninger er.

Søknadstegninger, byggesakstegninger, byggemeldingstegninger

Plantegninger

En plantegning er en 2D-tegning av en etasje sett ovenfra. Den gir en oversikt over romfordeling, plassering av dører, vinduer, mulig møblering og annet utstyr innenfor en bygning. De er essensielle for å forstå strukturen og funksjonaliteten til bygningen.

Snittegninger

Et snitt er en vertikal tegning som viser bygningens struktur, som om den er kuttet gjennom på tvers eller langs. Dette gir en visning av bygningens gulv, vegger, tak, og eventuelt andre strukturelle komponenter som bjelker. Snittegninger brukes for å illustrere høyder, takvinkler innenfor bygningen 

Fasadetegninger

En fasadetegning er en arkitektonisk tegning som viser bygningens utside fra en side, detaljert med elementer som vinduer, dører, og materialer. Denne tegningen skildrer bygningens estetiske uttrykk og eksteriørdesign, og er avgjørende for planleggings- og godkjenningsprosesser, da den illustrerer bygningens høyde, form, og forhold til omgivelsene. Fasadetegninger bidrar til å formidle materialvalg og designintensjoner.

Situasjonsplan

En situasjonsplan er et kart eller en tegning som viser et byggeprosjekts plassering på en tomt, inkludert forholdet til omkringliggende elementer som veier, bygninger, og natur. Den illustrerer hvordan prosjektet tilpasses landskapet og lokal infrastruktur, viser tilkomstveier og utnyttelse av uteområder. Situasjonsplanen er viktig for godkjenningsprosesser, da den demonstrerer prosjektets overholdelse av planbestemmelser og byggeforskrifter.

Tilleggsdokumentasjon

I noen tilfeller er det behov for ytterligere informasjon, dersom enkelte forhold ikke belyses tydelig nok ved det som vanligvis er påkrevd av byggemeldingstegninger. Eksempler på dette kan være gateoppriss, solanalyse, 3D-perspektiv osv.

Kontakt Oss

Dersom du har behov for søknadstegninger, er Buildable AS her for å hjelpe deg. Ta kontakt via vårt kontaktskjema