Buildable AS

Arkitekt

Byggemeldingstegninger

Eneboliger, hytter, ombygging, tilbygg, påbygg, fasadeendring, bruksendring osv.

Les mer

Veiledning

Vi har solid tverrfaglig forståelse og kompetanse når det gjelder gjeldende forskriftskrav, i tillegg til lang erfaring med utforming av småhusbebyggelse.

Les mer

Visualisering

Vi kan visualisere dine ideer, enten det dreier seg om en uteplass, utforming av et kjøkken, en ny vinkjeller eller lignende.

Les mer