Artikler

Kontroll før salg av eksisterende bolig

Kontroll før salg av eksisterende bolig

Endringer som er søknadspliktige Flere får seg en overaskelse når boligen deres skal selges. De var kanskje ikke klar over at endringene de tidligere foretok seg var søknadspliktige, eller at...

Kontroll før salg av eksisterende bolig

Endringer som er søknadspliktige Flere får seg en overaskelse når boligen deres skal selges. De var kanskje ikke klar over at endringene de tidligere foretok seg var søknadspliktige, eller at...

Buildable AS - Endringer under bygging, som avviker fra godkjente byggemeldingstegninger

Byggearbeid på egen tomt

Dette innlegget handler om viktigheten av å følge godkjente tegninger i byggeprosjekter. Endringer i planene krever en godkjenningsprosess hos kommunen. Alle endringer som ikke er godkjent, blir søknadspliktig inntil ferdigattest...

Byggearbeid på egen tomt

Dette innlegget handler om viktigheten av å følge godkjente tegninger i byggeprosjekter. Endringer i planene krever en godkjenningsprosess hos kommunen. Alle endringer som ikke er godkjent, blir søknadspliktig inntil ferdigattest...