Kontroll før salg av eksisterende bolig

Kontroll før salg av eksisterende bolig

Endringer som er søknadspliktige

Flere får seg en overaskelse når boligen deres skal selges. De var kanskje ikke klar over at endringene de tidligere foretok seg var søknadspliktige, eller at det i det hele tatt var foretatt slike endringer av boligens tidligere eier.

I det prosessen med salg av boligen settes i gang, dukker det opp flere slike forhold. Man er da kanskje allerede godt i gang med kjøp av ny bolig. Det kan til og med hende man allerede har kjøpt bolig nr. 2, med tanke på å selge eksisterende bolig raskt.

Kostnadene man da må ta, er ofte uforutsette. Prosessen med å få endringene godkjent kan også ta flere måneder. I flere tilfeller oppfyller heller ikke endringene gjeldende forskrifter. I slike situasjoner må man i tillegg til søknadsprosessen, foreta nye endringer på en salgsklar bolig.

Det er flere forhold som påvirker om en endring er søknadspliktig eller ikke. Fasadeendringer, endring av bærekonstruksjon, plassering av trapp, osv., er noen eksempler på tiltak som er søknadpliktige. 

Noen endringer krever også at foretak erklærer ansvar. Dette kan være vanskelig å få på plass, spesielt om endringene ikke er fagmessig utført.

"Før man gjør endringer ved egen bolig, bør man altid undersøke om endringene er søknadspliktige"

Mange eldre boliger har hatt flere eiere. Noen av dem har gjort endringer, andre ikke. Endringer oppdages i noen tilfeller, andre ganger oppdages de ikke. Det kan i noen tilfeller ta lang tid, før ny eier av boligen oppdager slike forhold. Endringene trenger ikke være foretatt av forrige eier, men kan være foretatt av en enda tidligere eier.

De fleste ønsker å selge en bolig hvor alt er på stell og godkjent. På den måten unngår man eiertvister etter salg.

Vær tidlig ute

Vi kan bistå med å kartlegge eventuelle "ikke godkjente" endringer. Både ved kjøp av ny bolig, men også før salg av eksisterende bolig. Dersom det oppdages søknadspliktige endringer, kan vi også bistå med å utarbeide tegninger for en byggesøknad.

Tilbake til bloggen